Kalkulator liczby eozynofilów

Kalkulator liczby eozynofilów/µl

Bezwzględną liczbę eozynofilów można obliczyć na podstawie wyniku morfologii z rozmazem

1. Wprowadź liczbę leukocytów

Wprowadź poprawną wartość

2. Wprowadź odsetek (%) liczby eozynofilów

Wprowadź poprawną wartość
  • 0-149 - Liczba eozynofilów w normie1
  • 150-299* - Podwyższona liczba eozynofilów (wymagana weryfikacja)1
  • >=300* - Wysoka liczba eozynofilów1
  • Kwalifikacja do programu lekowego przy eozynofilii: ⋝150 komórek/µl, jeżeli systematycznie, przez okres 6 miesięcy przed kwalifikacją z powodu braku kontroli astmy konieczne było przyjmowanie steroidów systemowych w dawce ⋝5mg dziennie i skumulowana roczna dawka steroidów doustnych wynosi ⋝1,0g (w przeliczeniu na prednizon) LUB ⋝350 komórek/µl na wizycie kwalifikacyjnej albo w ciągu 12 miesięczy poprzedzających kwalifikację chorego do ucziału w programie2

Referencje:
1. Buhl R, i wsp. S2k-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie von Patienten mit Asthma. Pneumologie 2017;71:849-919S.
2. Program Lekowy Leczenie chorych z ciężką postacią astmy